Over Mego

Voor duurzame en schone steden waarin vakmannen hun werk kunnen blijven uitvoeren

Missie

Voor schone maar toegankelijke steden

Steden moeten groener en uitstoot vrij. Dit is iets waar de meesten van ons het over eens zijn. Over hoe we dit ideaalbeeld bereiken bestaan verschillende meningen.

Bij Mego zijn wij van mening dat de lokale luchtkwaliteit verbeterd dient te worden en dat alternatieve vormen van mobiliteit het antwoord hierop is. Het autoluw maken van binnensteden biedt opties maar wij denken dat de stad zowel groen moet zijn als toegankelijk moet blijven. Met name voor de mensen die elke dag in de stad moeten zijn om hun diensten te leveren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is immers allen mogelijk wanneer de context dit toelaat.

Verhoog het aantal klussen per dag door lagere voorrijtijden

Elektrisch de stad door zonder lokale emissies

Je kunt de scooter zo op de stoep parkeren dus geen voorrijkosten

Meet the team